Бедността в България

Събития

ДИНАМИКА НА БЕДНОСТТА: АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ И ТРАЙНАТА БЕДНОСТ В БЪЛГАРИЯ

25 април 2016 г.

прессъобщение | презентация

РАЗРЕЗИ НА БЕДНОСТТА: ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАЕТОСТТА КАТО ФАКТОРИ ЗА КРИВАТА НА ДОХОДИТЕ И ЩАСТИЕТО В БЪЛГАРИЯ

26 януари 2016 г.

презентация | прессъобщение | пълен текст на доклада

БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ: ФАКТОРИ, РИСКОВИ ГРУПИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

17 март 2015 г.

прессъобщение

Нееформални групи

В рамките на проекта са създадени две неформални групи – едната с фокус върху бедността и неравенството, а другата – с фокус върху проблемите на образованието и последващата реализация, както и регионален съвет, който се фокусира върху регионалните различия и политики. Групите са съставени от широк кръг експерти в своите области и хора, определящи общественото мнение. Групите са отворени и имат регулярни срещи, като съвместната им работа ще спомогне освен за по-добри аналитични резултати, така и за по-добро сътрудничество в рамките на гражданското общество и по-широка основа на предложените политики пред вземащите решения и пред обществото.

В работата на регионалния съвет ще се включат експерти от ИПИ, представители на неформалните групи и външни експерти по регионална политика. Работата на съвета ще бъде ориентирана към добрите практики на местно ниво в различни сфери – образование, инвестиции и заетост, борба с бедността и неравенството. Ще бъдат проведени срещи с представители на местните власти, които обективно са постигнали конкретни положителни резултати в дадена сфера.

Събития

Нагоре